Inlägg av admin

BEDRÄGERIFÖRSÖK

En boende har meddelat att någon i dag ringt upp honom och försökt komma åt taggar till portarna med påståendet att befintliga taggar skulle bytas ut mot nya miljövänliga taggar. DETTA STÄMMER NATURLIGTVIS INTE!!  Lämna aldrig ut dina taggar till utomstående och släpp aldrig inte någon främmande i porten. Rapportera till styrelsen om du utsätts […]

MÄTNING AV GÅRDARNA

Just nu håller vi på med mätning av våra gårdar. Om ni ser nån gå omkring med mätutrustning så vet ni varför!

STÖRANDE ARBETE PÅ GATAN

Sopsugssystemet är trasigt och Byggbröderna AB håller på att laga detta nu. De meddelar att det kommer att medföra en del störande buller nattetid 9-15/4. Då de inte kan schakta i korsningen dagtid pga den frekventa busstrafiken måste en del av arbetet utföras nattetid.

MOBIL MILJÖSTATION

Nu är det återigen dags för besök av den mobila miljöstationen, nämligen måndagen 9/4 kl 20-20-45 på Pilottorget. Där kan du lämna målarfärg, kemikalier m.m.

SNART ÄR DET VÅR!

Våren är på väg (förhoppningsvis) och då är det snart dags för sandupptagning. Trivselsträdgårdar kommer under ett par enstaka dagar behöva jobba kl 7-19. Då får de ett bättre flöde och en effektivare arbetsgång med sandupptagningen.

TILLGÅNG TILL BASTUN

F.n. har vi inte möjlighet att aktivera nya taggar till bastun. Alla befintliga taggar fungerar dock. Vi jobbar med frågan och hoppas att lösa problemet inom kort.

PILARNA PÅ FALLVINDSGATAN OCH GONDOLGATAN

Vi fick idag ett mail från Parkingenjör Peter Mellin som, tillsammans med trafikkontorets arboristkonsult utrett vem som förvaltar pilarna på Fallvindsgatan och Gondolgatan. Vid hans besök sent i höstas så stod det I deras parkdatabas att pilarna sköts av Trafikkontoret. Men man kom fram till att det inte stämmer då de faktiskt står på parkmark […]

VATTENLÄCKAN PÅ PILOTEN

I morgon fredag kommer vattenläckan att lagas provisoriskt. Det betyder att vattnet kommer att stängas av en tid på förmiddagen.

VATTENAVSTÄNGNING PÅ PILOTEN

Varm- och kallvatten kommer att stängas av i morgon 6 mars kl 12-16 på grund av vattenläcka vid Pilotgatan 20. Vi hoppas att det kan lagas under dagen. OBS! Vatten kan hämtas i VVS-rummet Pilotgatan 11 mot gården.