GARAGESTÄDNING – OBS Datum!

26 juni kl 08.00 – 16.00 städar vi garagegångar och ramper. Du behöver alltså inte flytta bilen. Det kan dock bli ganska dammigt så har du möjlighet att ta ut din bil denna dag rekommenderar vi det.

BETRÄFFANDE BEVATTNING PÅ VÅRA GÅRDAR

Trivselträdgårdar har i uppdrag att vattna våra planteringar när det finns ett extremt behov, inte annars. De har dessutom ett garantiuppdrag (som föreningen betalar för) vilket innefattar bevattning av nyplanterade växter (upp till 2 år) för att de ska kunna rota sig ordentligt och inte dö. De får givetvis inte vattna om det råder aviserat/officiellt bevattningsförbud från Stadsdelen.

VI HAR KONSTATERAT ATT NÅGON ”VÄN AV ORDNING” GÅR OCH STÄNGER AV SPRIDARE OCH BEVATTNINGSANLÄGGNINGAR PÅ GÅRDARNA.  LÅT BLI DET!!

Du riskerar att kosta föreningen stora pengar om de nyplanterade växterna dör!!! Trivselträdgårdar har koll på var de bevattnar och hur länge. De låter inte spridare och annat stå på längre än nödvändigt. Men det är oerhört viktigt att de växter som behöver får bevattning. 

Cathis Neidenmark, Mark- och Trädgårdsansvarig

 

GRÖNA PÅSEN

Nu finns gröna påsen att hämta på Coop, Ica och Hemköp här i Skarpnäck. Givetvis kommer vi att även fortsättningsvis dela ut gröna påsen på Öppet Hus. Första ÖH efter sommaren blir  måndagen 3 september kl 17-19.

MYCKET KLOTTER

I början på veckan upptäckte vi mycket klotter på våra fasader lite överallt i Vingen. Det är vår policy att omedelbart ta klotter när det upptäcks så det har vi naturligtvis gjort. Frågan är om någon i föreningen har sett att det gjorts och ev av vem? Om du sett något, v g rapportera det till sakerhet@vingen.com

GDPR – DEN NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

I dag träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Det innebär att vi får större ansvar för hur vi behandlar de personuppgifter du lämnar till oss. Eftersom HSB sköter Vingens administration är det ytterst få personuppgifter som ligger hos oss direkt. Det är bl a debiteringslistor till gästlägenhet och föreningslokal och de ligger kvar endast fram till debiteringstillfället. Därefter makuleras de. Läs mer i nästa nummer av Flygbladet som kommer i juni. Under tiden kan du läsa hur HSB tar hand om dina personuppgifter. HSB OCH GDPR

UPPHITTADE NYCKLAR

Nycklar har upphittats, dels på Pilotgatan, dels i bastun. Återfås mot beskrivning. Kontakta vår fastighetsskötare
på tel. 08-604 7550 eller på ”Felanmälan” på hemsidan.

Handlingar till föreningsstämman

I helgen fick du alla handlingar till föreningsstämman 21 maj. Du kan även hämta dom här

Dagordning       Vingen årsredovisning 2017

TVÄTTSTUGEENKÄT

Här kan du hämta enkäten om tvättstugerenovering Tvättstugeenkät

BEDRÄGERIFÖRSÖK

En boende har meddelat att någon i dag ringt upp honom och försökt komma åt taggar till portarna med påståendet att befintliga taggar skulle bytas ut mot nya miljövänliga taggar. DETTA STÄMMER NATURLIGTVIS INTE!!  Lämna aldrig ut dina taggar till utomstående och släpp aldrig inte någon främmande i porten. Rapportera till styrelsen om du utsätts för sådana försök.

MÄTNING AV GÅRDARNA

Just nu håller vi på med mätning av våra gårdar. Om ni ser nån gå omkring med mätutrustning så vet ni varför!