INBJUDAN FRÅN NORDISKA INGLASNINGAR

Ni kanske fått en inbjudan från Nordiska inglasningar till en visning i kyrkan i kväll. Inbjudan kan missförstås så jag vill klarlägga att BRF VINGEN INTE STÅR BAKOM INBJUDAN ELLER HAR NÅGOR SAMARBETE MED NORDISKA INGLASNIGAR!!

OMBYGGNAD PILOTGATAN 28

Nu påbörjas bilning utav betong i golvet. Detta arbete kommer att pågå under ca 2 veckor fr o m 7/1.

VAD GÖR JAG MED JULGRANEN?

När det är dags att kasta ut julgranen kan du lämna den vid parkeringen bakom garaget vid Tornadoskolan.

GOD JUL!

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR TILL ALLA BOENDE I VINGEN!

MILJÖRUMSKALAS

Söndagen den 25 november mellan 10.00 och 16.00 är du välkommen att fira 1 år i vårt nya miljörum. Vi bjuder på kaffe och kaka hela dagen samt grillkorv mellan kl 11-13. Du kommer också mellan 10.00 och 16.00, vid garaget att ha möjlighet att bli av med ditt grovavfall  såsom möbler, cyklar mm.  Det finns 2 transportvagnar och 1 pirra att låna. OBS. Vi kan tyvärr ej ta emot vitvaror, kemikalier, bildäck, färg, tryckimpregnerat trä, större elavfall.  

BYTE AV YTTERBELYSNING

Nu sätts arbetet i gång med att förbättra belysningen på Vingens gårdar. Schaktarbeten har redan påbörjats på Vindstrutens gård. Under v. 47 kommer elektriker att inleda sitt arbete med den nya belysningen. Vi sätter upp anslag i portarna på övriga gårdar inför arbetets påbörjan.

SOPNEDKASTEN FUNKAR NU IGEN

Nu har de hittat felet i sopsugen och plockat bort all tejp på sopnedkastluckorna. Allt funkar igen!

STOPP I SOPNEDKASTET

Felet är orsakat av ett elfel, men BoDAB har inte lyckats lokalisera problemet. Under tiden ställs kärl ut till hushållssoporna enligt nedan. Var god att INTE lämna hushållssopor i garaget eller miljörummet.

Pilotgatan 11

Fallvindsgatan 5

Pilotgatan 13

Gondolgatan 8

Gondolgatan 3

Pilotgatan 25

Pilotgatan 40

Gondolgatan 7

Pilotgatan 30

FEL PÅ SOPSUGEN

Det är f n ett fel på sopsugen. Felsökning pågår.

BASTUN STÄNGER 31/10

Nu är det äntligen dags att påbörja arbetet med att bygga om föreningslokalen och bastun till lägenheter. Ny bastu kommer att byggas på andra sidan av Pilotgatan (nr 28) men kommer tyvärr inte att vara klar förrän mitten av 2019.