Av din månadsavgift är en del avsättning till din inre fond som du kan använda till reparationer och förbättringar av din lägenhet.

Ersättning för utlägg

Skicka in kopia på kvitton till HSB. Om det inte klart framgår av kvittot vad varan eller tjänsten avser ska förklarande text skrivas. Blanketten hittar du under rubriken Blanketter och utlägg.

Blanketten ska innehålla följande uppgifter:

HSB Brf Vingen nr 141

Lägenhetsnummer: 1 – 3 siffror

Innehavare: namn och adress

Telefonnummer:

Banknamn, clearingnummer och kontonummer

Skicka till:

HSB Stockholm

112 84 Stockholm