Ombyggnaden av förskolan på Pilotgatan 28

Arbetet kommer att påbörjas inom kort. Vi kommer här att lägga ut information från entreprenören GES.

Boendeinfo 26 oktober 2018