Renovera och bygga om

 

Här nedan finns råd och tips samt regler för ombyggnad av din lägenhet. Söker du hantverkare kan :HSB:s entreprenörslista kanske vara till hjälp. Entreprenörer ramavtal januari 2017

 

Innehåll

Avfallskvarnar

Balkong- och loftgångsinglasning

Betongtak loftgångar

Glas i dörr

Klinker på terrass

Loftgångar

Markis

Målning av golv och tak på loftgång eller balkong

Målning av träpaneler på loftgång eller balkong

Nät på balkong eller loftgång (för katter)

Ombyggnader och förbättringar

Parabol, annan antenn

Renovera badrum

Renovera kök

Ändring av tamburdörr

Uteplats

 

Allmänt

 

Grundläggande regler för ombyggnad/förändring framgår av föreningens stadgar §31.

Inom din lägenhet har du stor frihet att göra förändringar utan att fråga styrelsen. Dock, om förändringarna gäller ventilations- eller värmesystemen måste du alltid fråga styrelsen om tillstånd. Du får t ex inte byta ut spiskåpan mot en kåpa med tryckande fläkt. Alla förändringar  som kan påverka fastigheten eller säkerheten måste utföras fackmannamässigt. Det gäller till exempel ändringar av elsystem eller nytt tätskikt i badrum.

FRÅGA FÖRST OCH ÄNDRA SEDAN – KONTAKTA ALLTID STYRELSEN NÄR DU SKA RENOVERA BADRUM ELLER KÖK

Förutom ventilationen och värmesystemet i lägenheten måste boende alltid fråga styrelsen när det gäller ombyggnader utomhus som inglasningar, markis, paraboler, ommålning av staket m.m. Anledningen till detta är att byggnadernas funktion inte får äventyras och att intrycket av vår förening inte får försämras av ”sunkiga” installationer.

VARNING: Spika inte i värmerör.

Om du ska spika eller skriva längs golvsockeln eller vid tröskeln till entrédörr eller balkongdörr måste du förvissa dig om att du inte gör hål på värmerören som löper längs ytterväggarna runt hela lägenheten i bredare socklar (plast eller trä) eller under trösklar i yttervägg. Om du gör hål kan du orsaka svåra vattenskador. Förvissa dig alltid om att inga rör ligger i vägen.

 Råd och tips:  Råd-o-tips-vid-renovering

Avfallskvarnar

Det är inte tillåtet att installera avfallskvarnar.

 

Balkong- och loftgångsinglasning

Inglasning kräver godkännande av styrelsen. Glasar du in din uteplats/entré i bottenplan ska ev staket återställas efter inglasning. Om staket saknas ska nederdelen vara i samma faluröda färg som omkringvarande trä. Föreningen har ett allmänt bygglov . Påtala detta för din entreprenör. Avtal hittar du under rubriken Blanketter och avtal.

 

Loftgångar och balkonger

Uppförande av ny balkong är inte tillåtet. Allmänna trivselregler ska följas.

Det är tillåtet att sätta en dörr i valvet mellan två loftgångar. Det krävs dock tillstånd av styrelsen.

Du får måla ytor utanför din lägenhet om  rätt kulör och typ av färg används. Ersättning för målarfärg för ytor där föreningen är underhållsansvarig utbetalas om du själv målar ytorna. Blankett för utlägg finns under Blanketter och avtal.

Målning av träpaneler på loftgång eller balkong:

Färg: DemiDeck täcklasyr – Kulör ljus antikvit nr 0802-G98Y (0471)

Målning av golv och tak på loftgång eller balkong:

Målarfärg för betong, kulör som ovan

Målning av staket, spaljéer, plank:

Färg: Demodeck Optimal – Kulör 6040-Y80R (514 röd)

 

Nät på balkong eller loftgång (för katter)

Hönsnät eller liknande ofärgat nät får användas. Det måste vara så stabilt att inga fåglar fastnar i det. Nätet ska spännas upp i en ramkonstruktion som bör vara av aluminium, alt av trä som målats så det ser ut som aluminium. Konstruktionen måste vara så stabil att den inte kn lossna för väder och vind.

Markis

Avtal ska skrivas med styrelsen. Avtal finns under Blanketter och avtal.

 

Parabol, annan antenn

Avtal ska skrivas med styrelsen. Avtal finns under Blanketter och avtal.

 

Renovera badrum

Här gäller speciella regler. Läs bifogade dokument   renovering badrum

Renovera kök

Här gäller speciella regler. Läs bifogade dokument  renovering kök

 

Uteplats i bottenplan

Efter förfrågan (ej med automatik) är det ok med lågt staket i falurött trä som stopp för löv m.m. Om plantering önskas utanför staketet ska skötselavtal skrivas och boende bekostar och sköter. Glasar du in din uteplats/entré i bottenplan ska ev staket återställas efter inglasning. Om staket saknas ska nederdelen vara i samma faluröda färg som omkringvarande trä.

Uteplats i bottenplan, angränsande till gemensam trapplott: Faluröd spaljé får byggas fram till uteplatsen med trädäck/plattsättning (denna yta tillhör lägenheten) efter samråd med styrelsen. Boende underhåller spaljé, trädäck och plattor.

Inskyddsskyddande häck får planteras (uppväxt höjd ca 1.50-1.80 m) med öppning närmast gata/gång för trädgårdsentreprenör som ska kunna sköta yta och växter om boende ej sköter själv. Boende som begärt att få sköta ytan själv ska skriva under skötselavtal. Ytan besiktigas i samband med årlig marksyn.

 

Ändring av entrédörr

Det är tillåtet att byta entrédörr till en s k säkerhetsdörr eller annan dörr.

Läs bifogade regler för byta av dörr. Regler för ytterdörrar (Pdf)