När du kontaktar styrelsen ange alltid:
Namn
Adress
Lägenhetsnummer
Telefonnummer hem och dagtid.
E-post: info@vingen.com
Nedan finns kontaktuppgifter till respektive styrelseledamot.

Foto: Tommy Broeng

Vingens styrelse 2018-19. Från vänster: Per Samuelsson, John Järvilehto, Krister Norlin, Emma Lennström, Gunnar Karlsson, Mary Ann Sörensen, Cathis Neidenmark Ida Söderström, Göran Vogel, Brita Zellhann, Emilija Mandri

Ordförande
Mary Ann Sörensen – 0722 225 370 – ordforande@vingen.com

Ekonomi
Göran Vogel – 0730 450 565 — ekonomi@vingen.com

Avtal
Mary Ann Sörensen – 0722 225 370– avtal@vingen.com

Underhåll/teknik – vice ordförande
Gunnar Karlsson – 0732 447 582 – underhall@vingen.com

Sekreterare
Emilija Mandri – 0769 250 105 – sekreterare@vingen.com

Ass. sekreterare/gästlägenhet 

Emma Lennstrom – 0736 541 244 – gastlgh@vingen.com

Säkerhet/föreningslokal
Per Samuelsson – 0707 740 703 – sakerhet@vingen.com

Miljö

Ida Söderström – 0735-855 402 – miljo@vingen.com

Information (hemsidan/Flygbladet)
Mary Ann Sörensen – 072-222 5370 – flygbladet@vingen.com

Trädgårdsansvarig
Cathis Neidenmark – 0708 88 00 47 – tradgard@vingen.com

Gårdssamordnare
Brita Zellhann – 0735 614 907 – gardssamordnare@vingen.

Ledamot HSB
Krister Norlin – 010 442 14 50 – krister.norlin@hsb.se