När du kontaktar styrelsen ange alltid:
Namn
Adress
Lägenhetsnummer
Telefonnummer hem och dagtid.
E-post: info@vingen.com
Nedan finns kontaktuppgifter till respektive styrelseledamot.

_DSC1308 Foto: Tommy Broeng

Vingens styrelse 2016-2017. Från vänster: Per Samuelsson, Brita Zellhann, Emilija Mandri, Krister Norlin, Cathis Neidenmark, Göran Vogel, Gunnar Karlsson och Mary Ann Sörensen

Ordförande
Mary Ann Sörensen – 08-645 80 02/0722 225 370 – ordforande@vingen.com

Ekonomi, vice ordförande
Göran Vogel – 0730 450 565 — ekonomi@vingen.com

Avtal
Mary Ann Sörensen – 08-645 80 02/ 0722 225 370– avtal@vingen.com

Underhåll/teknik
Gunnar Karlsson – 0732 447 582 – underhall@vingen.com

Sekreterare
Emilija Mandri – 0769 250 105 – sekreterare@vingen.com

Miljö/föreningslokal
Per Samuelsson – 0707 740 703 – miljo@vingen.com

Information (hemsidan/Flygbladet)
Mary Ann Sörensen – 072-222 5370 – flygbladet@vingen.com

Trädgårdsansvarig
Cathis Neidenmark – 0708 88 00 47 – tradgard@vingen.com

Gårdssamordnare
Brita Zellhann – 0735 614 907 – gardssamordnare@vingen.

Ledamot HSB
Krister Norlin – 010 442 14 50 – krister.norlin@hsb.se