PÅ GÅNG MED TRIVSELSTRÄDGÅRDAR:

DAGS FÖR TRÄDBESKÄRNING

Under de senaste veckorna har Trivselträdgårdar beskurit våra fruktträd. Den 8 mars kommer också Trädmästarna att röra sig i hela föreningen för att beskära de större träd som behöver det. De har gjort en besiktning av alla våra träd och vi har också försökt att tillmötesgå de synpunkter av olika slag som kommit in från er boende.

Under denna period ligger grenar och ris lite här och var. Allt detta kommer att samlas in vid ett och samma tillfälle och forslas bort. Det är för att spara på transportkostnad och miljö som vi försöker att köra så få transporter som möjligt i området. Vi ber er, som har mindre barn, att hålla ett öga på dem så att de inte gör sig illa på grenarna eller släpar runt dem på området.

 När det tas ner eller beskärs ett träd så finns det en bra anledning till det. Vi sågar inte i träden om det inte behövs. Vissa träd, som är planterade i boendemiljö, behöver beskäras då och då för att  inte växa för nära fastigheterna.  Ibland kan ett träd vara sjukt eller felväxt. Ibland står träden helt enkelt för tätt för att kunna utvecklas som de ska.

I Vingen har det alltid varit gott om träd och det är det fortfarande, trots att vi tagit bort några stycken under åren. Flera av träden står trångt och nära våra hus. Men så länge de är friska och går att beskära på ett bra sätt så får de stå kvar. I samband med renovering av gårdar och trapplotter ser vi över trädbeståndet och, om det behövs och/eller önskas så görs förändringar då.

 OM TRIVSELTRÄDGÅRDAR

Trivselträdgårdar heter vår trädgårdsentreprenör. Det är de som, sedan 2012,  har hand om våra gårdar, trapplotter och övriga markytor. De sköter även snöröjningen under vinterhalvåret. Joakim driver företaget och har, till sin hjälp ett antal duktiga personer. Några jobbar hela året och några bara under sommarsäsongen.

Trivselträdgårdar arbetar vanligtvis mellan kl 07.00 och 16.00 men enligt en överenskommelse vi gjort körs inga maskiner före kl 08.00 annat än i yttersta nödfall.  T.ex kan undantag behöva göras vid löv- och snöröjning då det är viktigt att hålla våra gångar och entréer halk- och snöfria även tidiga morgnar.

Ibland jobbar Trivselträdgårdar med större projekt och kan då finnas kvar i området lite längre på dagarna.

 Trivselträdgårdars arbetsschema ser för närvarande ut som följer:

 Gräsklippningen sker varannan vecka under växtsäsongen, (ojämna veckor).

Med stora gräsklipparen tar det totalt 3 timmar på hela Vingen och 6 timmar med lilla.

D.v.s en halv eller en hel arbetsdag och ungefär en timma per gård. Efter det blåser man bort gräset från gångarna för att ingen ska halka på gräset. Exakt hur lång tid det tar beror på mängden gräs och hur mycket det blåser medan man klipper. Svårt att beräkna alltså. Klippningen blir alltid klar på måndagen.

 Varannan ojämn vecka  (alltså en gång per månad) är det meningen att man ska trimma all växtlighet, som behöver det, i hela området.

 I slutet av varje månad sopas förskolornas gårdar –  både med maskin och för hand. Det tar totalt ca 6 timmar för 2 pers (alltså en arbetsdag och ca en timme per gård). Men ibland är man fler och då går det snabbare.

 Några gånger per säsong ska det klippas häckar och buskar. Växer det mycket så blir det kanske lite oftare.

 Övrig tid rensar Trivselträdgårdars personal ogräs, tömmer papperskorgar, plockar skräp och pysslar om våra planteringar. De senaste åren har det även genomförts större projekt i form av gårds- och trapplottsrenoveringar. Detta kommer att fortsätta tills vi fått riktigt fint överallt, förutsatt att föreningens ekonomi klarar det.  Trivselträdgårdar får ibland också rycka in och hjälpa till med gräv- och återställningsarbeten vid t.ex. vattenskador och asfalteringsarbeten kring våra fastigheter.

 Under vintern har Trivselträdgårdar även hand om snöröjning och sandning samt ser till att vi får upp våra fina julgranar. Det finns en stor fördel i att ha samma firma som sköter bådadera eftersom de vet var de måste köra försiktigt med traktorn för att inte skada buskar och växter. Vi har betydligt mindre snöröjningsskador tack vare detta.

 Det är välutbildade och duktiga tjejer och killar som jobbar för oss och vår förening. De kan sitt jobb och vet hur växter, buskar och träd ska tas omhand på bästa sätt. Vi i styrelsen litar på att de gör sitt bästa för vår utemiljö och vi hoppas att ni övriga medlemmar ska göra detsamma.

Har ni synpunkter på trädgårdsarbetet så vänd er i första hand till trädgårdsansvarig via mail. Trivselträdgårdar kan ändå inte göra något utan styrelsens godkännande. Om det är något mer akut, som t.ex. farliga grenar eller liknande så får ni gärna säga till dem. Uppmuntrande ord och beröm får ni självklart gärna ge trädgårdsarbetarna direkt! Det är mycket uppskattat.