Brf. Vingens valberedning 2018-2019:

Claes Brolinson (sammankallande), tel.0706 813 500, epost: claes@brolinson.se
Veronica Berglund, tel. 0702 045 981, epost: veroica.berglund@bredband.net
Baldur Baldursson, tel. 0707 188 577, baldur.baldursson@svenskakyrkan.se