Inlägg av admin

TRÄDGÅRDSAVFALL

VIKTIG INFORMATION!!Det är ABSOLUT FÖRBJUDET att slänga någonting annat än växter och jord i vår trädgårdskompost bakom garaget. Vi får betala extra för allt annat material som hamnar där. INGA KRUKOR, PÅSAR ELLER ANNAT! 

ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Årsmöteshandlingarna för 2021 års stämma hittar du under rubriken Årsredovisningar. Sista dagen för inlämning av din poströst är 21 maj. Här hittar du även alla frågor med svar som kommit in till styrelsen..

RÅTTELÄNDET

Vi har ett råttproblem i Skarpnäck. Det är väl alla ganska medvetna om. Överfulla sopkärl med matavfall hjälper ju inte till. Se alltid till att stänga locket på sopkärlen när du slänger något där.  En annan sak som drar till sig råttor är matavfall som ibland kastas från balkongerna. Det är absolut förbjudet. Man gör […]

SORTERA RÄTT – MATAVFALL

Nu finns det containrar uppställda för MATAVFALL på följande adresser: Gondolgatan 3 och 7 Fallvindsgatan 7 Pilotgatan 11, 15, 24, 27, 30 och 42 Notera att du ska använda de bruna papperspåsarna som kan hämtas i miljörummet, EJ de gamla gröna plastpåsarna. Används de, kommer det ej att sorteras som matavfall.

TAPPAT TAGGEN?

Om du har tappat din tagg ska du genast anmäla det till Christer, vår fastighetsskötare så han kan “döda” den. Annars kan det ju vara just din borttappade tagg som gör att obehöriga kan ta sig in i trapphus och garage.

BOMBER OCH GRANATER!

Som några av er kanske har hört så har du mullrat med jämna mellanrum. Detta mullrande beror på planerade sprängningar under Hammarbybacken. Så det är inget att oro sig över och det kommer inte skada våra fastigheter. Sprängningar kommer att ske mellan 07.00 – 22.00 och kommer sträcka sig fram till sommaren 2022

BREV OM INGLASNING

Nordiska Inglasningar har i dagarna skickat ut brev till en del boende varav det kan uppfattas som att detta görs i samarbete med Vingen. DETTA ÄR INTE FALLET. Vingens styrelsen har flera gånger i kontakter med företaget gjort klart att Vingens namn inte får användas i reklamutskick.

VÄXTER, JORD OCH GUNGOR

VÄXTER OCH JORD FRÅN BALKONGER OCH KRUKOR Vi har byggt en ny uppsamlingsplats för föreningens trädgårdsavfall på vändplanen bakom garaget ut mot fältet (två stora betongfack). Där kan nu även alla vi boende lägga våra växter och jordrester. Kärlen på gårdarna har vi valt att ta bort fr.o.m i år. Dels för att det blev […]