Inlägg av admin

FEL I BOKNINGSKALENDERN

F n har vi ett fel i bokningskalendern som gör att vissa bokningar inte visas och att fältet därmed är grönt. Hör av till bokning@vingen.com om du har frågor.

FÖRBRUKNINGSSTATISTIK

HSB meddelar att förbrukningsspecifikation och elpris har fallit bort på avgiftsavierna för oktober-december till boende i föreningar med Individuell mätning och debitering av varmvatten och/eller el. De belopp som har aviserats är dock korrekta.

VANDALER PÅ VINDSTRUTEN

Vandaler har i helgen huggit/skurit i det nyplanterade trädet på Vindstrutens gård, vid boulebanan!! Har du sett något? Hör av dig till tradgard@vingen.com.Eller är det oförstående barn, utan uppsikt, som varit framme? Osäkert om trädet kan läka men vi hoppas!!Träd är dyra!!

GARAGERENOVERING

I dag 31 maj är sista dagen att hämta ut din bil. Alla boendetaggar upphör att gälla vid midnatt. 1 juni är garaget en byggarbetsplats och endast entreprenören har tillträde.

MILJÖRUMMET HAR NU STÄNGTS

MILJÖRUMMET HAR NU STÄNGTS. 1 JUNI ÖPPNAR MILJÖRUMMET (DET GAMLA KÄLLSORTERINGSRUMMET) SOM LIGGER TILL VÄNSTER OM GARAGEINFARTEN. VI BEHÖVER 2 DAGAR (30 OCH 31 MAJ) FÖR ATT TÖMMA BEFINTLIGA KÄRL OCH STÄLLA IN TOMMA KÄRL I KÄLLSORTERINGSRUMMET. VI HOPPAS PÅ ER FÖRSTÅELSE FÖR DETTA.

BYTE AV SPISKÅPA

Från 1 april i år har du möjlighet att få bidrag vid byte till en ny spiskåpa. Spiskåpan skall vara avsedd för lägenhet och vara försedd med justerbar ventil. Ansökningsblankett finns under Blanketter och Avtal.

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMAN 2022

Välkommen till Brf. Vingens föreningsstämma 2022. Stämman äger rum 31 maj 2022 kl 19.00 i Kulturhuset, Skarpnäcks Allé 25. OBS! Ändring av datum.  Kaffe och smörgås serveras från kl 18.00. Kallelse med dagordning finns på den gamla anslagstavlan. Årsredovisning och övriga handlingar till stämman delas ut i brevlådorna i god tid före stämman. Alla medlemmar […]

SOPSUGSPROBLEM

Sopsugssamfälligheten meddelar att det uppstått lite tekniska komplikationer vilket medför att uppstarten av sopsugen försenas något. Vi meddelar när problemet har lösts och vi återigen kan ta sopnedkasten i bruk.

SKYDDSRUM

Styrelsen har fått en del frågor angående våra skyddsrum. Vi har fem skyddsrum i Vingen. Alla finns i garagebyggnaden. Rummen inspekterades av myndigheterna för något år sedan och godkändes utan anmärkningar. De är klara att iordningsställas inom 48 timmar om så krävs. Vi ska säkerställa att detta fortfarande är möjligt trots den kommande renoveringen av […]