Inlägg av admin

SOPSUGSRENOVERINGEN

Som Vingen tidigare meddelat ska sopsugen renoveras och för vår del betyder det att växter och träd tas bort från Pilotgatan 11-17 eftersom sopsugsledningar ligger på vår mark på dessa ställen. Inga andra träd i Vingen kommer att tas bort och så snart sopsugen är klar kommer allt att återställas. I Flygbladet, i våra trapphustavlor […]

INLOGGNINGSPROBLEM PÅ PILOTEN

Just nu har vi problem med inloggning på trapphustavlorna på Piloten. Vill du boka tvättstuga får du göra det manuellt. Läs mer på anslaget i din port.

ELDNINGSFÖRBUD I STOCKHOLM

Från och med 15 juli är det eldningsförbud i Stockholms län. Förbudet beror på att det nu är hög risk för brand i skog och mark. Du kan fortfarande grilla på våra fasta grillplatser på gårdarna men vi uppmanar till försiktighet. Det gäller även för rökare. Ta hand om din fimp, släng den inte på […]

LÅS DÖRREN!

Just nu har vi personer i området som försöker ta sig in i lägenheter med olåsta dörrar. Har blommor i handen och låtsas att de söker en namngiven person ifall de träffar på en boende. Om de inte gör det kan du vara säker på att de tar allt de kan få med sig, plånböcker, […]

TRÄDGÅRDSAVFALL

VIKTIG INFORMATION!!Det är ABSOLUT FÖRBJUDET att slänga någonting annat än växter och jord i vår trädgårdskompost bakom garaget. Vi får betala extra för allt annat material som hamnar där. INGA KRUKOR, PÅSAR ELLER ANNAT! 

ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Årsmöteshandlingarna för 2021 års stämma hittar du under rubriken Årsredovisningar. Sista dagen för inlämning av din poströst är 21 maj. Här hittar du även alla frågor med svar som kommit in till styrelsen..

RÅTTELÄNDET

Vi har ett råttproblem i Skarpnäck. Det är väl alla ganska medvetna om. Överfulla sopkärl med matavfall hjälper ju inte till. Se alltid till att stänga locket på sopkärlen när du slänger något där.  En annan sak som drar till sig råttor är matavfall som ibland kastas från balkongerna. Det är absolut förbjudet. Man gör […]

SORTERA RÄTT – MATAVFALL

Nu finns det containrar uppställda för MATAVFALL på följande adresser: Gondolgatan 3 och 7 Fallvindsgatan 7 Pilotgatan 11, 15, 24, 27, 30 och 42 Notera att du ska använda de bruna papperspåsarna som kan hämtas i miljörummet, EJ de gamla gröna plastpåsarna. Används de, kommer det ej att sorteras som matavfall.