Inlägg av admin

TAPPAT TAGGEN?

Om du har tappat din tagg ska du genast anmäla det till Christer, vår fastighetsskötare så han kan ”döda” den. Annars kan det ju vara just din borttappade tagg som gör att obehöriga kan ta sig in i trapphus och garage.

BOMBER OCH GRANATER!

Som några av er kanske har hört så har du mullrat med jämna mellanrum. Detta mullrande beror på planerade sprängningar under Hammarbybacken. Så det är inget att oro sig över och det kommer inte skada våra fastigheter. Sprängningar kommer att ske mellan 07.00 – 22.00 och kommer sträcka sig fram till sommaren 2022

BREV OM INGLASNING

Nordiska Inglasningar har i dagarna skickat ut brev till en del boende varav det kan uppfattas som att detta görs i samarbete med Vingen. DETTA ÄR INTE FALLET. Vingens styrelsen har flera gånger i kontakter med företaget gjort klart att Vingens namn inte får användas i reklamutskick.

VÄXTER, JORD OCH GUNGOR

VÄXTER OCH JORD FRÅN BALKONGER OCH KRUKOR Vi har byggt en ny uppsamlingsplats för föreningens trädgårdsavfall på vändplanen bakom garaget ut mot fältet (två stora betongfack). Där kan nu även alla vi boende lägga våra växter och jordrester. Kärlen på gårdarna har vi valt att ta bort fr.o.m i år. Dels för att det blev […]

STÖLDER FRÅN LOFTGÅNG

I natt har obehöriga tagit sig in i ett trapphus och stulit saker från en loftgång. Obehagligt! Vi kan alla hjälpa till att hålla buset borta. 1. Se till att entrédörrarna går i lås när du går in och ut. 2. Släpp aldrig in någon du inte känner om de ringer på porttelefonen eller låta […]

MATA FÅGLORNA, INTE RÅTTORNA!

Under denna bistra vintertid är det många som vill hjälpa fåglarna med att lägga ut mat på marken. Gör inte det! Matrester på marken drar till sig råttor i stället och det vill vi undvika till varje pris. Det finns fler råttor i Stockholm än människor och vi vill inte gärna ha alla i Skarpnäck! […]

VATTENAVSTÄNGNING 3 FEBRUARI

VATTENAVSTÄNGNING I HELA VINGEN ONSDAGEN DEN 3 FEBRUARI KL 9 STÄNGER VI AV VARM- OCH KALLVATTNET I HELA VINGEN PÅ GRUND AV VENTILBYTE. DETTA GÖRS AV STOCKHOLMS VATTEN. DET ÄR SVÅRT ATT BERÄKNA HUR LÅNG TID VATTENAVSTÄNGNINGEN KOMMER ATT PÅGÅ. TAPPA UPP VATTEN SÅ DU HAR TILL DIN VATTENFÖRBRUKNING HELA DAGEN LÄMNA INTE KRANARNA ÖPPNA […]

SOPHÄMTNINGEN I JULHELGEN

Sopsamfälligheten meddelar följande: Under perioden fram till den 10 januari 2021 har Sopsam aktiverat extra ronderingar, dvs en utökad bemanning för kontroll och städning runt utställda sopkärl och containers i Skarpnäck. Detta är dock en temporär åtgärd för att få det rent och fint fram till Trettondagen. Extra bemanning innebär extra kostnader varför vi vänder […]

OBS! – OBEHÖRIGA I TRAPPHUS OCH GARAGE

Det har, på några ställen, uppmärksammats att någon/några petat in papper i våra portlås för att hålla dem upplåsta. Vi utgår ifrån att detta inte gjorts av boende utan av obehöriga som vill få tillträde till våra trapphus. Vi ber samtliga boende att vara MYCKET observanta på att portarna går i lås och att obehöriga […]