Inlägg av admin

NY PLATS FÖR TRÄDGÅRDSAVFALL

Nu har föreningen en egen plats, på garagets baksida ut mot fältet, för det trädgårdsavfall som Trivselträdgårdar samlar ihop på våra gårdar. Denna är i första hand till för Trivselträdgårdar. Men vi boende får också lägga dit innehållet från våra egna blomkrukor -lådor och odlingslådor där. Detta innebär att kärlen som tidigare stått på gårdarna […]

VÄXTAVFALLSTUNNORNA

Vi har i dagarna plockat bort växtavfallstunnorna från gårdarna. Nästa år hittar vi en bättre och mer hållbar lösning för växtavfallet.

GRÖNA PÅSAR

Bodab (som hanterar vår sophämtning) har meddelat att under sopsugsstoppet sorteras inte längre de gröna påsarna som matavfall. Därför kommer de gröna påsarna inte längre att vara tillgängliga i livsmedelsbutiker och Vingen kommer naturligtvis inte heller att dela ut dom. Vi kommer dock att undersöka om det finns andra möjligheter till sortering av matavfall så […]

INGEN EL PÅ MÅNADSAVIERNA DETTA KVARTAL

HSB har meddelat att de ej fått filen för elmätning för att kunna lägga in den på månadsavierna för detta kvartal. Det beräknas komma med retroaktivt nästa kvartalsavisering. HSB beklagar detta!

FRÅGOR OCH SVAR

Inför stämman har det kommit in ett antal frågor till styrelsen. Frågor och svar hittar du under rubriken STYRELSEN

POSTRÖSTNING

Du har väl inte glömt att poströsta till stämman? Sista dagen måndagen 8 juni!

SOPSUGSPROBLEM IGEN

Sopsugen i Skarpnäck har återigen vatteninträngning i systemet och anläggningen kommer att tas ur drift. När detta sker är lite oklart. Kärlen håller f n på att ställas ut i hela Skarpnäck. Under stilleståndet placeras kärl och containers ut enligt tidigare. Sopschakten i era fastigheter kommer att kontrolleras och bekräftas tomma, därefter stängs/plomberas inkastluckan. Under […]

VI BYTER GRINDKOD

1 juni, dvs på måndag, byter vi koden till samtliga grindar (förutom garaget). Ny kod finns i senaste numret av Flygbladet. För din och min säkerhet, lämna inte ut koden till obehöriga.