Mobil miljöstation

Nu är det återigen dags för den mobila miljöstationen, nämligen 10 oktober kl 20.00 – 20.45. Plats: Pilottorget. Här kan du bli av med miljöfarligt gods såsom fotokemikalier, färg- och lackrester, batterisyra, ammoniak, lösningsmedel och div. oljor. Dvs allt miljöfarligt gods som du INTE kan slänga i Vingens sopsorteringsrum!

   

    

 

Höststart för bokkaféet

Bokkaféet är öppet på följande datum: 6/10, 20/10, 3/11, 17/11, 1/12. Alla dagar kl 14-16. Plats: Föreningslokalen, Pilotgatan 13A. Alla bokintresserade är hjärtligt välkomna!

Fallvinden – tillfälligt strömavbrott på gården

På grund av rotborttagning på Fallvingen har utebelysningen kopplats bort. Detta gäller endast i kväll.

Giftiga växter

På förekommen anledning vill vi rikta en uppmaning till alla boende, som sköter – och planterar i – sina trapplotters planteringar själva: Försäkra er om att ni inte planterar några växter som kan vara giftiga!! Vi har tyvärr upptäckt ett sådant fall. Vi har många små barn som rör sig i vårt område och de kan inte alltid hållas under hundraprocentig uppsikt. De är dessutom benägna att prova det mesta med munnen. Vi har påbörjat en inventering av gårdarna för att försäkra oss om att inga giftiga växter finns där. Men upptäcker ni själva något (eller misstänker) så får ni gärna höra av er till undertecknad. 

Cathis Neidenmark, Mark- och trädgårdsansvarig

Pilen på Fallvinden

Som tidigare meddelat har styrelsen varit tvungen att fatta beslut om att ta bort den stora pilen på Fallvinden. Detta sker i morgon 20/9.

Byte av elmätare

 Onsdagen 14/9 Kl: 08.00-10.00 kommer elbolaget att byta el-mätare i garaget och det betyder att strömmen kommer att brytas.

 

Vingens nya hemsida

Välkommen till Brf Vingens nya hemsida. Vi hoppas du tycker om våra förenklingar och förbättringar. Nytt är Vingens pryltorg. Har du saker att sälja eller skänka lägger vi gärna ut detta på hemsidan. Skicka beskrivning av föremålet, pris och ev bild tillsamman med kontaktuppgifter till pryltorg@vingen.com.