ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Årsmöteshandlingarna för 2021 års stämma hittar du under rubriken Årsredovisningar. Sista dagen för inlämning av din poströst är 21 maj. Här hittar du även alla frågor med svar som kommit in till styrelsen..