BEDRÄGERIFÖRSÖK

En boende har meddelat att någon i dag ringt upp honom och försökt komma åt taggar till portarna med påståendet att befintliga taggar skulle bytas ut mot nya miljövänliga taggar. DETTA STÄMMER NATURLIGTVIS INTE!!  Lämna aldrig ut dina taggar till utomstående och släpp aldrig inte någon främmande i porten. Rapportera till styrelsen om du utsätts för sådana försök.