BESKÄRNING AV TRÄD OCH BUSKAR

Nu under senvintern kommer ni att se Trivselträdgårdar föryngringsbeskära många av våra träd och buskar. Det är ett led i vår beskärningsplan och ingenting att oroas över. Det är för växtlighetens bästa och det växer upp nytt till våren.

Cathis Neidenmark, Mark- och trädgårdsansvarig