BETRÄFFANDE ”PANTA-PÅ”

Vårt miljörum är nu upplagt som ”offentligt” så nu ska det fungera för alla de som eventuellt tidigare haft problem att hitta det. Det heter Brf Vingen