BOMBER OCH GRANATER!

Som några av er kanske har hört så har du mullrat med jämna mellanrum. Detta mullrande beror på planerade sprängningar under Hammarbybacken. Så det är inget att oro sig över och det kommer inte skada våra fastigheter. Sprängningar kommer att ske mellan 07.00 – 22.00 och kommer sträcka sig fram till sommaren 2022