BYTE AV ELMÄTARE

Vi ska byta elmätare för samtliga lägenheter i Vingen. Detta görs av Infometric och eftersom bytet görs i elrummen kommer det inte att beröra alla boende så mycket annat än under själva bytet. Detta tar 5-10 minuter och under den tiden stängs din el av.

Bytet görs enligt följande:

v.2 Gondolen

v.3 Styrspaken

v.4 Fallvinden

v.5 Vindstruten

v.6 Piloten

Har du frågor om detta, v g kontakta Christer, Gunnar eller Mary Ann