FÖRBRUKNINGSSTATISTIK

HSB meddelar att förbrukningsspecifikation och elpris har fallit bort på avgiftsavierna för oktober-december till boende i föreningar med Individuell mätning och debitering av varmvatten och/eller el. De belopp som har aviserats är dock korrekta.