FRÅGOR OCH SVAR

Inför stämman har det kommit in ett antal frågor till styrelsen. Frågor och svar hittar du under rubriken STYRELSEN