GDPR – DEN NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

I dag träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Det innebär att vi får större ansvar för hur vi behandlar de personuppgifter du lämnar till oss. Eftersom HSB sköter Vingens administration är det ytterst få personuppgifter som ligger hos oss direkt. Det är bl a debiteringslistor till gästlägenhet och föreningslokal och de ligger kvar endast fram till debiteringstillfället. Därefter makuleras de. Läs mer i nästa nummer av Flygbladet som kommer i juni. Under tiden kan du läsa hur HSB tar hand om dina personuppgifter. HSB OCH GDPR