GRÖNA PÅSAR

Bodab (som hanterar vår sophämtning) har meddelat att under sopsugsstoppet sorteras inte längre de gröna påsarna som matavfall. Därför kommer de gröna påsarna inte längre att vara tillgängliga i livsmedelsbutiker och Vingen kommer naturligtvis inte heller att dela ut dom. Vi kommer dock att undersöka om det finns andra möjligheter till sortering av matavfall så spara era gröna påsar tills vidare.