Handlingar till föreningsstämman

I helgen fick du alla handlingar till föreningsstämman 21 maj. Du kan även hämta dom här

Dagordning       Vingen årsredovisning 2017