INBJUDAN FRÅN NORDISKA INGLASNINGAR

Ni kanske fått en inbjudan från Nordiska inglasningar till en visning i kyrkan i kväll. Inbjudan kan missförstås så jag vill klarlägga att BRF VINGEN INTE STÅR BAKOM INBJUDAN ELLER HAR NÅGOR SAMARBETE MED NORDISKA INGLASNIGAR!!