INFORMATION GÄLLANDE NATTARBETE

Vid byte av sopsugsledning över korsningen Skarpnäcks Allé/Pilotgatan kommer arbetet bedrivas nattetid.

v. 9 28/2-1/3, 1/3-2/3, 2/3-3/3.

Arbetet beräknas pågå mellan kl 21.00 – 05.00.