KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMAN 2022

Välkommen till Brf. Vingens föreningsstämma 2022. Stämman äger rum 31 maj 2022 kl 19.00 i Kulturhuset, Skarpnäcks Allé 25. OBS! Ändring av datum.  Kaffe och smörgås serveras från kl 18.00.

Kallelse med dagordning finns på den gamla anslagstavlan. Årsredovisning och övriga handlingar till stämman delas ut i brevlådorna i god tid före stämman.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!