KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMAN

Kallelse till Brf. Vingens stämma 23 maj finns nu uppsatt på anslagstavlan i ditt trapphus. Handlingar till stämman skickas ut inom kort.