MILJÖRUMMET HAR NU STÄNGTS

MILJÖRUMMET HAR NU STÄNGTS.

1 JUNI ÖPPNAR MILJÖRUMMET (DET GAMLA KÄLLSORTERINGSRUMMET) SOM LIGGER TILL VÄNSTER OM GARAGEINFARTEN.

VI BEHÖVER 2 DAGAR (30 OCH 31 MAJ) FÖR ATT TÖMMA BEFINTLIGA KÄRL OCH STÄLLA IN TOMMA KÄRL I KÄLLSORTERINGSRUMMET. VI HOPPAS PÅ ER FÖRSTÅELSE FÖR DETTA.