Mobil miljöstation 13/2

Måndagen den 13 februari kl 20.00-20.45,  plats Pilottorget,  är det dags för besök av den mobila miljöstationen tar emot ditt farliga avfall och din småelektronik. Det gäller bl a färg, kemikalier, glödlampor, terpentin, hårsprej mm. Den mobila miljöstationen tar endast emot elavfall upp till en mikrovågsugns storlek. Större elavfall är du välkommen att lämna på stadens återvinningscentraler.