MYCKET KLOTTER

I början på veckan upptäckte vi mycket klotter på våra fasader lite överallt i Vingen. Det är vår policy att omedelbart ta klotter när det upptäcks så det har vi naturligtvis gjort. Frågan är om någon i föreningen har sett att det gjorts och ev av vem? Om du sett något, v g rapportera det till sakerhet@vingen.com