NY PLATS FÖR TRÄDGÅRDSAVFALL

Nu har föreningen en egen plats, på garagets baksida ut mot fältet, för det trädgårdsavfall som Trivselträdgårdar samlar ihop på våra gårdar. Denna är i första hand till för Trivselträdgårdar. Men vi boende får också lägga dit innehållet från våra egna blomkrukor -lådor och odlingslådor där. Detta innebär att kärlen som tidigare stått på gårdarna för detta ändamål kommer att försvinna.

Vi vädjar också om att ni INTE lägger något där som inte är trädgårdsavfall och att ni också har civilkurage att säga till andra som ni ev ser göra det misstaget.

Vi vill ju INTE ha dit råttor!!!