NYA RUTINER

För att underlätta för alla boende har vi delvis nya rutiner för felanmälan.  Som vanligt under ordinarie arbetstid anmäler du fel till vår fastighetsskötare under FELANMÄLAN här på hemsidan alt. ringer 08-604 75 50. Under övrig tid kontaktar du Dygnet Runt Service 08-18 70 00. Läs mer på anslaget i ditt trapphus.