OMBYGGNAD PILOTGATAN 28

Nu påbörjas bilning utav betong i golvet. Detta arbete kommer att pågå under ca 2 veckor fr o m 7/1.