OMBYGGNADEN AV FÖRSKOLAN PÅ P28

Nu börjar entreprenören rivningen av det inre av förskolan innan det byggs om till lägenheter. En container till byggavfall kommer att ställas ut bakom Pilotgatan 30 några dagar i veckan. Den kommer att tas bort varje kväll.  Information om det som händer på plats kommer att läggas ut på hemsidan under PROJEKT.