Öppet Hus 7/12

Har du frågor till styrelsen? Papper som ska skrivas på? Välkommen på Öppet Hus onsdagen 7/12 kl 17-19 i styrelselokalen Gondolgatan 10