PILARNA PÅ FALLVINDSGATAN OCH GONDOLGATAN

Vi fick idag ett mail från Parkingenjör Peter Mellin som, tillsammans med trafikkontorets arboristkonsult utrett vem som förvaltar pilarna på Fallvindsgatan och Gondolgatan. Vid hans besök sent i höstas så stod det I deras parkdatabas att pilarna sköts av Trafikkontoret. Men man kom fram till att det inte stämmer då de faktiskt står på parkmark och då borde tillhöra Stadsdelsförvaltningen.

I och med att både boende och styrelsen framfört önskemål att få bort träden och att de faktiskt inkräktar på våra fastigheter så har det nu beslutats att man ska ta bort de 4 pilarna.

Ingen exakt tidpunkt har angivits men det bör bli nu under vårvintern, innan växtligheten kommer igång. Men vi kommer med största sannolikhet att märka när detta sker.