RADONMÄTNING

Nästa vecka är det dags för radonmätning, styrelsen har givit Hemkomfort AB i uppdrag att utföra detta. Dom kommer avisera denna vecka och utplacering av radondosor sker under nästa vecka. Radondosorna ska placeras enligt instruktion från entreprenören och ska vara utplacerade under 2 månader för att korrekta värden ska kunna samlas in.

De lägenheter som är aktuella för mätning kommer aviseras. Alla lägenheter med direkt markkontakt samt ytterligare 20% av trapphuset (en per våning) kommer aviseras. Mätning ska i första hand ske i sovrum och i vardagsrum.