SCHAKTARBETE PÅ SKARPNÄCKS ALLÉ

Skå Entreprenad AB meddelar:

 Vi har påbörjat ett schaktarbete ut mot Skarpnäcks allé, med utgångspunkt vid busstorget/tunnelbanan, och som skall vidare mot Pilottorget under november månad.

Under projektets gång så kommer vi att passera vid gångbanan utanför fastigheterna ut mot Skarpnäcks allé.

Arbetet kommer att fortskrida löpande och kommer inte att förhindra de boendes utgång från bostäderna/gårdarna mer än nödvändigt.

Om det någon gång skulle uppkomma ett hinder eller frågor så har vi personal på plats som kan hjälpa till.