SKYDDA DIG MOT BEDRÄGERIER

På senare tid har en del, främst äldre personer utsatts för bedrägeriförsök, antingen per telefon eller hembesök. Så skyddar du dig:

Lämna aldrig ut personlig information såsom bankuppgifter, kortnr över telefon. Bankerna tar aldrig kontakt på detta sätt.

Lämna aldrig över legitimation, bankkort eller kod till någon annan person.

Släpp aldrig in en obekant person i trapphuset eller ditt hem.

Ring en anhörig eller bekant om du är osäker.

Vid pågående brott ring 112. Om det inte är pågående ring 114 14.