SKYDDSRUM

Styrelsen har fått en del frågor angående våra skyddsrum. Vi har fem skyddsrum i Vingen. Alla finns i garagebyggnaden. Rummen inspekterades av myndigheterna för något år sedan och godkändes utan anmärkningar. De är klara att iordningsställas inom 48 timmar om så krävs. Vi ska säkerställa att detta fortfarande är möjligt trots den kommande renoveringen av garaget.