SOPSTOPP

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE VÅRA SOPNEDKAST

Nu är det stopp i våra sopnedkast. Orsaken till stoppet är vatteninträngning pga den stora nederbörd som kommit i kombination med läckage i de gamla rörledningarna.

På lördag morgon påbörjas stängning av inkastluckor till schakt och i samband med det kontrollerar vi också att inga sopor fastnat.


Vi i Vingen hänvisar våra boende till de kärl som är utplacerade på följande adresser.

Vindstruten

3 st kärl på gångvägen mellan Pilotgatan 11 och Fallvindsgatan

3 st kärl vid trottoar intill vändplan vid Fallvindsgatan 5

Fallvinden

3 st kärl ställs utanför Pilotgatan 13

3 st kärl ställs på trottoar vid Gondolgatan 8

Styrspaken

3 st kärl ställs vid Gondolgatan 3

3 st ställs mellan Pilotgatan 25 och 27

Gondolen

2 st kärl ställs vid Pilotgatan 40

2 st kärl ställs vid Pilotgatan 7

Piloten

3 st kärl ställs vid Pilotgatan 30

SVOA, Stockholm Vatten och Avlopp, har lagt upp tömningsschema och kärl kommer tömmas tre dagar per vecka och containers en gång per vecka.

Skulle kärl eller container vara fulla, ber vi de boende att gå till närmast kärl/container som inte är full.