SOPSUGSPROBLEM

Vi har f n en del problem med sopsugen som Envac håller på att åtgärda. Har du problem med sopnedkastet i ditt trapphus, v g kontakt Brita Zellhann, tel .0735614907