SORTERA RÄTT – MATAVFALL

Nu finns det containrar uppställda för MATAVFALL på följande adresser:

Gondolgatan 3 och 7

Fallvindsgatan 7

Pilotgatan 11, 15, 24, 27, 30 och 42

Notera att du ska använda de bruna papperspåsarna som kan hämtas i miljörummet, EJ de gamla gröna plastpåsarna. Används de, kommer det ej att sorteras som matavfall.