STÄDNING AV TVÄTTSTUGORNA

Samtliga tvättstugor har nu städats av KEAB. Detta görs två gånger per år. V.g. notera att de boende själva ska städa efter varje tvättpass enligt de ordningsregler som finns uppsatta i tvättstugan.