SVÅRA TIDER FÖR OSS ALLA

Vi har många i våra fastigheter som måste undvika att vistas i offentliga rum och som därför kan ha svårt att handla mat mm. Ta gärna kontakt med boende som du misstänker kan behöva hjälp eller sätt upp en lapp i trapphuset och erbjud din hjälp!