UPPHITTADE NYCKLAR

Nycklar har upphittats, dels på Pilotgatan, dels i bastun. Återfås mot beskrivning. Kontakta vår fastighetsskötare
på tel. 08-604 7550 eller på ”Felanmälan” på hemsidan.