VANDALER PÅ VINDSTRUTEN

Vandaler har i helgen huggit/skurit i det nyplanterade trädet på Vindstrutens gård, vid boulebanan!! Har du sett något? Hör av dig till tradgard@vingen.com.Eller är det oförstående barn, utan uppsikt, som varit framme? Osäkert om trädet kan läka men vi hoppas!!Träd är dyra!!