VÄXTAVFALLSTUNNORNA

Vi har i dagarna plockat bort växtavfallstunnorna från gårdarna. Nästa år hittar vi en bättre och mer hållbar lösning för växtavfallet.