VÄXTER, JORD OCH GUNGOR

VÄXTER OCH JORD FRÅN BALKONGER OCH KRUKOR

Vi har byggt en ny uppsamlingsplats för föreningens trädgårdsavfall på vändplanen bakom garaget ut mot fältet (två stora betongfack). Där kan nu även alla vi boende lägga våra växter och jordrester. Kärlen på gårdarna har vi valt att ta bort fr.o.m i år. Dels för att det blev väldigt dyrt att tömma dem så ofta som behövdes och dels för att det tyvärr lades saker (sopor) i dem som inte skulle vara där.

GUNGORNA PÅ GÅRDARNA

Trivselträdgårdar har ansvaret för att låsa upp dem när underlaget är tillräckligt mjukt. Detta är regelstyrt för allmänna lekplatser (vilket även våra betraktas som) och inget vi bestämmer över själva. Så snart det är säkert kan vi alltså gunga igen.

Cathis Neidenmark, Mark- och trädgårdsansvarig